استفاده از داده های فضایی و اینترنت برای مهار آتش در جنگل گلستان

استفاده از داده های فضایی و اینترنت برای مهار آتش در جنگل گلستان


به گزارش پنجشنبه دریافتی ایرنا، محمد احمدی اظهار داشت: قرار است با اجرای پروژه ای با استفاده از اینترنت اشیا و داده های فضایی پارک ملی گلستان را زیر نظر داشته باشیم تا در زمان وقوع آتش بتوان واکنش سریعتری نشان داد. وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید زیادی بر استفاده از فناوری در عرصه های مختلف دارد بر همین اساس تصمیم گرفتیم برای ایجاد شبکه اعلام آتش در پارک ملی گلستان از اینترنت اشیا استفاده کنیم.

گلستان

وی با اعلام اینکه سال قبل 200 هکتار از پارک ملی گلستان دستخوش حریق شد، ادامه داد: تدوین طرح اعلام آتش در این پهنه بکر طبیعی با استفاده از اینترنت اشیا ادامه دارد اما به دلیل وسعت زیاد پارک این طرح ابتدا به صورت پایلوت در مناطق پرخطر پارک اجرا می شود تا از نظر فنی و زمانی قابلیت اجرا داشته باشد. احمدی با بیان اینکه در طرح کنونی از امکانات شبکه موبایل در مجاورت جاده موجود استفاده می شود، اظهار کرد: در واقع با نصب دوربین های حرارتی و ارسال اطلاعات کانون وقوع آتش شناسایی و با ارسال مختصات منطقه حادثه به منطقه مانیتورینگ، تیم های واکنش سریع وارد عمل شده تا قبل از گسترده شدن آتش بتوانند آنرا خاموش کنند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان سه زمان قبل، حین و بعد حادثه را مهم بیان کرد و گفت: هرچه در زمان وقوع حادثه زمان طلایی برای واکنش سریع را کمتر کنیم میزان خسارات و تلفات مادی کمتر می شود. احمدی زمان بهره برداری از این طرح را تا قبل از فصل تابستان 98 اعلام کرد و ادامه داد: براساس تجربه جهانی استفاده از فناوری می تواند تاثیر بسیاری در زندگی بشر داشته باشد و امیدواریم با موفقیت این تجربه به نقاط دیگر هم منتقل شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان با بیان اینکه سعی می کنیم این طرح فقط جنبه اعلام حریق نداشته و کاربری های دیگری چون نظارت بر شکار غیرقانونی هم داشته باشد، اظهار کرد: این کار با دوربین های دو کاره حرارتی و تصویری انجام می شود. احمدی یکی از مزیتهای پارک ملی گلستان را حضور حیوانات نادر و در مرحله انقراض عنوان کرد و گفت: به دلیل عبور جاده از میان پارک بسیاری از حیوانات در برخورد با خودروهای عبوری تلف می شوند و اگر بتوان سرعت ماشین ها را با استفاده از دوربین نظارتی کم کرد می توان تصادفات را هم کاهش داد.

منبع: جماران

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید