اگر داخل باک خودرو ضد یخ بریزیم چه اتقای خواهد افتاد؟

اگر داخل باک خودرو ضد یخ بریزیم چه اتقای خواهد افتاد؟


با یکی دیگر از آزمایش های نه چندان عادی در خدمت شما کاربران سایت سخت افزار هستیم. به نظر چه اتفاقی خواهد افتاد اگر داخل باک خودرو ضد یخ بریزیم؟  

نوشته اگر داخل باک خودرو ضد یخ بریزیم چه اتقای خواهد افتاد؟ اولین بار در سخت افزار پدیدار شد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید