با فناوری هولگرام، در محیط تصاویر واکنش گرا ایجاد کنید!

با فناوری هولگرام، در محیط تصاویر واکنش گرا ایجاد کنید!


با فناوری هولگرام، در محیط تصاویر واکنش گرا ایجاد کنید!

اشتراک گذاری این مطلب

فناوری هولوگرام این امکان را به ما میدهد تا تصاویر 3 بعدی را طوری در فضای یک محیط ایجاد کنیم که به کنش های انسان واکنش نشان داده و فرد تصور کند در حال کار با نمایشگری است که روی هوا تصاویر را نشان میدهد. همراه سخت افزار باشید تا 10 کاربرد این فناوری را مشاهده نمایید.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید