تحمل آسیب پذیری گوشی Sony XZ2 چقدر است؟

تحمل آسیب پذیری گوشی Sony XZ2 چقدر است؟


تحمل آسیب پذیری گوشی Sony XZ2 چقدر است؟

اشتراک گذاری این مطلب

تلفن همراه همانطور که از نام آن هویداست و میدانیم، یک وسیله همراه است، پس همواره در معرض انواع آسیب ها نظیر افتادن از ارتفاع، ضربه، برخورد به سایر سطوح و… است. از همین رو یکی از بررسی هایی که در خصوص این وسایل انجام میشود، بررسی میزان تحمل دستگاه، در برابر این آسیب هاست. همراه سخت افزار باشید تا ببینیم آسیب پذیری گوشی Sony XZ2 در برابر موارد ذکر شده چه قدر است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید