تغییر مقیاس اینچ به سانتی متر در Word

تغییر مقیاس اینچ به سانتی متر در Word


تغییر مقیاس اینچ به سانتی متر در Word

اشتراک گذاری این مطلب

در نرم افزارهای مجموعه Office، جهت صفحه بندی و یا سایر موارد، به صورت پیش فرض از واحد اینچ استفاده میشود. ولی همانطور که میدانید واحد استاندارد در کشور ما سانتی متر است، از همین رو کارکردن با اینچ میتواند سخت و دشوار باشد. با سخت افزار همراه باشید تا بیاموزیم چگونه واحد اندازه گیری را در نرم افزار Word از اینچ به سانتی متر تغییر دهیم.

  نرم افزار Word را باز کنید و وارد تب File شوید.    

  به قسمت Option بروید.  

  به قسمت Advanced بروید و Show measurements in units of را روی Centimeters قرار دهید.    

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید