تفاوت انتقال اطلاعات در کابل به صورت سری و موازی چیست؟

تفاوت انتقال اطلاعات در کابل به صورت سری و موازی چیست؟


روش های مختلفی وجود دارد تا اطلاعات یا همان سیگنال های الکتریکی را منتقل کنیم. در خصوص اتصالات سیمی، از هر نوع و روشی که استفاده شود پایه و اساس آن یا انتقال به صورت موازی است و یا انتقال به صورت سری است. با سخت افزار همراه باشید تا تفاوت این دو با یکدیگر را بیاموزیم. در ویدیو زیر نحوه انتقال به صورت سری و موازی به خوبی توضیح داده است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید