تفاوت بازی با 30 فرم در ثانیه در برابر 60 فرم در ثانیه

تفاوت بازی با 30 فرم در ثانیه در برابر 60 فرم در ثانیه


تفاوت بازی با 30 فرم در ثانیه در برابر 60 فرم در ثانیه

اشتراک گذاری این مطلب

مهمترین موضوع در بازی های کامپیوتری، فرم در ثانیه است. در واقع همین مسئله است که مشخص کننده وضوح تصویر و… میشود. با سخت افزار همراه باشید تا ببینیم تفاوت بازی با 30 فرم در ثانیه و 60 فرم در ثانیه چه قدر است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید