تفاوت بازی با 30 فریم در ثانیه در برابر 60 فریم در ثانیه

تفاوت بازی با 30 فریم در ثانیه در برابر 60 فریم در ثانیه


تفاوت بازی با 30 فریم در ثانیه در برابر 60 فریم در ثانیه

اشتراک گذاری این مطلب

مهمترین موضوع در بازی های کامپیوتری، فریم در ثانیه است. در واقع همین مسئله است که مشخص کننده وضوح تصویر و… میشود. با سخت افزار همراه باشید تا ببینیم تفاوت بازی با 30 فریم در ثانیه و 60 فریم در ثانیه چه قدر است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید