درون ری اکتورهای نیروگاه های اتمی چه میگذرد!؟

درون ری اکتورهای نیروگاه های اتمی چه میگذرد!؟


درون ری اکتورهای نیروگاه های اتمی چه میگذرد!؟

اشتراک گذاری این مطلب

نیروگاه های اتمی از مراکز حساسی هستند که هر کسی نمیتواند وارد آن ها شود. با توجه به اهمیت این مراکز و بحث های پیرامون آن که هر روزه از رسانه ها میشنویم، شاید شما هم علاقه مند باشید با تجهیزات درون این سایت ها آشنا شوید. همراه سخت افزار باشید تا یک ری اکتور و درونش را از نزدیک ببینیم.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید