رنگ این اتومبیل ها با حرارت تغییر میکند!

رنگ این اتومبیل ها با حرارت تغییر میکند!


رنگ این اتومبیل ها با حرارت تغییر میکند!

اشتراک گذاری این مطلب

این بار ویدیویی را برای شما کاربران سخت افزار قرار داده ایم که در مورد اتومبیل است، اما به جای پرداختن به فناوری های پیشرفته که در نهایت منجر به شتاب یا سرعت بیشتر میشود، به رنگ خودرو پرداختیم. رنگ این اتومبیل ها به حرارت حساس بوده و تغییر میکند! ویدیو پایین را از دست ندهید.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید