روشن کردن همزمان 10 هزار فشفشه!

روشن کردن همزمان 10 هزار فشفشه!


روشن کردن همزمان 10 هزار فشفشه!

اشتراک گذاری این مطلب

آتش بازی یکی از تفریحاتی است که میتوان به راحتی گفت در اکثر فرهنگ ها وجود دارد و افراد حداقل یک بار در عمر خود یا اقدام به آتش بازی کرده اند یا از دیدن این مراسم لذت برده اند. با سخت افزار همراه باشید تا ببینیم اگر 10 هزار فشفشه را با هم روشن کنیم با چه صحنه ای مواجه خواهیم شد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید