سرانجام آیفون X که از ارتفاع 1000 فوت به پایین انداخته شد!

سرانجام آیفون X که از ارتفاع 1000 فوت به پایین انداخته شد!


سرانجام آیفون X که از ارتفاع 1000 فوت به پایین انداخته شد!

اشتراک گذاری این مطلب

تست های مختلفی وجود دارد تا تحمل تلفن همراه را هنگام مواجه شدن با آسیب ها بررسی کنیم. اما در یک بررسی متفاوت، این بار یک دستگاه آیفون X را از ارتفاع 1000 فوت رها کرده ایم. همراه سخت افزار باشید و نتیجه را ببینید.  

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید