شرکت های بزرگی که با اشتباهات خود ورشکست شده اند!

شرکت های بزرگی که با اشتباهات خود ورشکست شده اند!


شرکت های بزرگی که با اشتباهات خود ورشکست شده اند!

اشتراک گذاری این مطلب

جهان پیرامون ما همواره در حال تغییر و تحول است و نباید این تغییرات بزرگ را منکر شد. در این میان شاید به جرات بتوان گفت دنیای فناوری، بیشترین سرعت را به سوی پیشرفت و تغییر در پیش گرفته است. از همین رو شرکت های کوچک از این فرصت استفاده میکنند و به شرکت های مهم و تعیین کننده بدل میشوند یا در آن روی سکه کمپانی های بزرگ که به فضای سنتی عادت کرده اند، در برابر این تغییرات از خود مقاوت نشان داده و از بین میروند. با سخت افزار همراه باشید تا با چند کمپانی بزرگ که خود را با تغییرات تکنولوژی وفق نداده اند و امروز اثری از آن ها نیست و یا به شرکت های کوچکی تبدیل شده اند آشنا شوید.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید