ظرفيت شبکه IP اينترنت کشور سه برابر شد

ظرفيت شبکه IP اينترنت کشور سه برابر شد


به گزارش چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، «صادق عباسي شاهکوه» شبکه آي.پي را هسته مرکزي شبکه ملي اطلاعات دانست و از اجراي پروژه اي در کمتر از 10 ماه خبر داد که کاهش تاخير، قطعي و در دسترس نبودن هاي شبکه از نتايج آن به شمار مي رود. مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: پس از اجراي اين پروژه ظرفيت شبکه از حدود 7 ترابيت بر ثانيه به حدود 20 ترابيت بر ثانيه رسيده و فعاليت هاي امنيت شبکه نيز آسان تر شده و نقاط اتصال امن شبکه افزايش مي يابد که به اين ترتيب و مقابله با تهديدهاي امنيتي جهاني آسان تر مي شود.

آي.پي

وي يادآوري کرد: در ارديبهشت ماه ظرفيت شبکه انتقال به بيش از 22 ترابيت بر ثانيه رسيد که ما اکنون بخشي از آن را براي شبکه آي.پي استفاده مي کنيم. عباسي شاهکوه اضافه کرد: علاوه بر حضور شبکه آي.پي در 105 نقطه، در حدود 250 نقطه از کشور نيز شبکه انتقال وجود دارد و فيبر شبکه زيرساخت هم بيش از 350 شهر و تعداد زيادي روستا را تحت پوشش قرار داده است که با واگذار فيبر تاريک در آينده نزديک گشايش قابل توجهي ايجاد مي شود.

وي ادامه داد: مطابق مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، شبکه ملي اطلاعات زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي کشور محسوب مي شود و همه شبکه ها بايد از طريق هسته مرکزي آن که شبکه ارتباطات زيرساخت است به هم متصل باشند و اين شبکه از فيبر نوري، شبکه انتقال و شبکه آي.پي تشکيل شده است. عباسي شاهکوه افزود: هر آنچه اپراتورها درباره ارتباطات و ظرفيت در داخل کشور به آن نياز دارند در اختيار آنها قرار مي دهيم.

وي درباره شبکه ترانزيت بين الملل نيز توضيح داد: ظرفيت در يک سال گذشته سه برابر رشد کرد و به بيش از سه ترابيت بر ثانيه رسيد که در برنامه ششم هدف توسعه ظرفيت ترانزيت بين الملل براي ما حدود 30 ترابيت بر ثانيه تعيين شده است. عباسي شاهکوه، توسعه خدمات دولت الکترونيک، رشد استارت آپ ها و کسب و کارهاي مبتني بر وب، کاهش شکاف ديجيتالي، توسعه مرزهاي دانش و عدالت در آموزش، افزايش دسترسي عموم شهروندان به اطلاعات و خدمات در سال هاي اخير را حاصل شکلگيري شبکه ملي اطلاعات دانست.

منبع: خبرگزاری آریا

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید