معرفی میکنیم، این شما و این هم کامپیوتر قدرتمند 30 هزار پوندی!

معرفی میکنیم، این شما و این هم کامپیوتر قدرتمند 30 هزار پوندی!


در گوشه کنار جهان کامپیوترهای ویژه، با شکل و شمایل خاص یا قدرت پردازشی منحصر فرد، همیشه مورد توجه خوره های کامپیوتر بوده و هست. با سخت افزار همراه باشید تا با کامپیوتر 30 هزار پوندی آشنا شوید.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید