مشترکان دائمی کدام اپراتور از پایین‌ترین تعرفه‌ی مکالمه برخوردار هستند؟

مشترکان دائمی کدام اپراتور از پایین‌ترین تعرفه‌ی مکالمه برخوردار هستند؟


نظر به ارائه‌ی طرح‌های رقابتی توسط اپراتورهای تلفن همراه برای مشترکانشان، تعرفه‌ی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل برای مشترکان سیم‌کارت دائمی شان بررسی شد. در همین راستا، تماس صوتی درون شبکه‌ی رایتل برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی این اپراتور 299 ریال در دقیقه، ایرانسل 333 ریال در دقیقه و همراه اول 570 ریال در دقیقه است.

همچنین تماس صوتی با تلفن ثابت برای مشترکان سیم‌کارت دائمی رایتل هم 299 ریال در دقیقه، برای مشترکان دائمی ایرانسل 333 ریال در دقیقه و برای مشترکان دائمی همراه اول 570 ریال در دقیقه می باشد.

در همین حال، تماس صوتی برون شبکه‌ی رایتل برای سیم‌کارت‌های دائمی 299 ریال در دقیقه، ایرانسل 333 ریال در دقیقه و همراه اول 625 ریال در دقیقه است.

در نهایت می توان گفت که مشترکان سیم‌کارت دائمی رایتل با تعرفه‌ی 299 ریال در دقیقه از پایین ترین تعرفه‌ی مکالمه (درون شبکه، برون شبکه و تلفن ثابت) برخوردار می باشند.

آیا شما از تعرفه‌ی اپراتور خود راضی هستید؟

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید